Samiske opplevelser i Jämtland

Samer er de urfolket i Norden, med en historie som er flere tusen år gammel, men som er mest kjent for å ha rein og sine spesielle klær. Jämtland (inkludert Dalarna) er det sydligste samiske området i Sverige, med 12 samebyer og flere unike områder, bedrifter og eget kulturhus.

Opplevelser

For de som ønsker å lære mer om samer eller oppleve kulturen, er det mange alternativer i Jämtland. Det finns unike samiske jakt- og fiskeopplevelser, overnatting, mat og kunst. Du kan også oppleve sørsamisk liv og lære om kultur, historie og musikk.

Historie

I Jämtland har vi spor av samisk tilbake til jernalderen, og samene var et jakt- og samle samfunn til de temmet reinen. Det er en kultur som hadde sin egen religion til de ble kristne. Ikke alle samer er reineiere, mange jobber som andre i vanlige jobb. Kofta (samisk folkedrakt) brukes til festivaler og sammenkomster og er en viktig del av identiteten, de forskjellige områdene har sine egne stiler / variasjoner.

Åtte årstider

For samene, som er lever nært naturen og klimaet, er de åtte årstider sentrale for livet som reineier. Vårvintern (Gidádálvve), er i mars-april når reinen flyttes fra vinterbeite. I slutten av april begynner våren (Gidá), tid for kalving og en følsom tid for reinen, det er viktig å være varsom i reinområder. I juni er det vårsommer (Gidágiesse), kalvingen er over, samene har tid til andre aktiviteter, og fjellfisket er på sitt beste. Sommeren (Giesse) begynner rundt St. Hans og det er tid for merking av reinen, merkene er unike.

Høstsommer (Tjaktjagiesse) i slutten av august starter de slaktingen etter at de har fetet opp seg hele sommeren. Fra midten av september er det høst (Tjaktja) og reinen blir brunstig. I midten av oktober er det høst vinter (Tjaktjadálvve) og reinsamling, det er også tid for slakt av kalvene. Fra jul til slutten av februar er det vinter (Dálvve) og reinene går på vinterbeite i påvente av neste år.

Musikk

Joki heter den samiske sangen, den er unik, men musikkteknisk ligner de andre urfolkssanger og har både tradisjonelle og moderne variasjoner. Jon Henrik Fjällgren fra Mittådalen sameby bidro til å popularisere joik i Sverige ved å vinne Svenske Talenter 2014, og han har også deltatt to ganger i Melodifestivalen

Linker

Her kan du lære om de aktører og plasser som tilbyr samiske opplevelser, så benytt muligheten og lære mer om Skandinavias urfolk.

Lite fakta

Jämtlands samer
Samebyer: 12 stycken
Reineiere: ca 359 (2013)
Språk: Sydsamiska

Allment
Nasjonaldag: 6 februari
Nasjonalsang: Sámi soga lávlla (Samefolkets sång)
Folkedrakt: Kofte
Håndverk: vätnoe (Doudji)

Samebyer

 • Voernese sameby, Strömsund
 • Ohredahke sameby, Strömsund
 • Raedtievaerie sameby, Strömsund
 • Jijnjevaerie sameby, Krokom
 • Jovnevaerie sameby, Krokom
 • Njaarke sameby, Åre och Krokom
 • Kall sameby, Åre
 • Mittådalens sameby, Härjedalen
 • Handölsdalens sameby, Härjedalen
 • Tåssåsens sameby, Bergs och Härjedalen
 • Ruvhten sijte, Härjedalen
 • Idre sameby, Dalarna


Kartinformasjon hentet fra Sametinget.

Daniel Kåven

Daniel Kåven är en eldsjäl från Norge som verkar för att utveckla Jämtland som region och synliggöra de möjligheter som finns här.

kaaven har 61 innlegg så langt.Se alle innlegg av kaaven