Frösösteinen, et monument fra norrøn tid

År 1050, da jämtene fortsatt var vikinger, reistes Sveriges nordligste runestein på Frösön. Frösösteinen er unik fordi det ble reist i forbindelse med kristendommen i Jämtland og til minne om brobyggeren. Det ligger sentralt på Frösön og er lett å finne.

Steinen er Jämtlands eneste bevarte runestein og vårt eldste monument av kristendom, den er blitt flyttet 5 ganger i løpet av det 1900-tallet, men ikke mer enn at den nå er ca 100 meter fra den østlige spissen som den stammer fra. Stenen er fra tiden før Jämtland ble overtatt av andre, og er det første bevis på at Jämtland er jämtenes land.

Ristninger

"Östman, Gudfasts sønn, reiste denne steinen og laget denne broen, og han kristnet Jämtland. Åsbjörn gjorde broen, Tryn ristet og Sten disse runene. "

På steinen kan du se korset som er et kristent symbol, så vel som Midgardsormen og teksten som forteller med runene om hvorfor steinen ble reist. Stenen har vært delt inn i to minst siden 1600-tallet, og ble restaurert på 1800-tallet, da Per Rissler reddet det fra å bli byggematerial. Dessverre har mange gamle strukturer blitt ødelagt gjennom årene, men Frösösteinen har blitt bevart.

Östmans bro

Det antas også at det faktisk ble bygget en ekte bro til Frösön for nesten 1000 år siden, selv om noen er skeptiske til at de faktisk hadde de ferdighetene som kreves for et slikt prosjekt. Om broen har eksistert i forbindelse med Frösösteinen er det fortsatt ikke bevist, men Aksel Lindström er sikker i sin sak. Broen stod på steinkister. Kunnskapen kunne man ha fått fra Trøndelag som var dyktige tømmermen. Diskusjoner om at Frösösteinen mener en annen bro, tror ikke Bo Oscarsson på. Han er sikker på at steinen ikke er flyttet fra noe annet sted, steinen og broen stod på østsiden av Frösön.

Linker

Daniel Kåven

Daniel Kåven är en eldsjäl från Norge som verkar för att utveckla Jämtland som region och synliggöra de möjligheter som finns här.

kaaven har 61 innlegg så langt.Se alle innlegg av kaaven