Kontakt

Jämtlandsguiden som projekt lades ner i slutet 2018. Men idén lever kvar och kanske återuppstår tidningen.

Daniel Kåven driver nu teams Sverige och hjälper företag med digitalisering och utbildning i digitala verktyg.

Historien

Den tryckta tidningen skapades av Magnus Pihl sommaren 2014, efter en resa i Europa. Under 2,5 år gavs en tryckt tidning ut i Tröndelag finansierad av annonser. Tidningen är den största i sitt slag och kommer ut 3-4 gånger om året. I början på 2017 byter tidningen ägare och Daniel Kåven skapar en digital platform som ger nya möjligheter att synliggöra Jämtland. Julia Hallqvist var med under början på 2017 som skribent och har et antal artiklar på webben och i den tryckta tidningen.

 

Daniel Kåven
Chefredaktör