Gaaltije – Sydsamiskt Kulturcentrum

Vill du lära mer om sydsamisk kultur, språk, näring eller få kontakt med samiska företagen, så är Gaaltije platsen att besöka. Vår organisation och nätverk har kunskap om arkeologi och fornminnen, språk, traditioner och traditionella och nya näringar.

I våra lokaler i gamla Tullkammarn finns butiksförsäljning, utställningar och evenemang. Gaaltije är en unik arena för samisk konst, kultur och kunskap. Vi är en återkommande arrangör av konstutställningar, musikarrangemang, föreläsningar, festivaler, kurser, m.m. Vår ambition är att erbjuda det samiska folket en kulturell samlingsplats såväl som en källa till ny kunskap om det samiska samhället och kulturen.

Till minne av Gaaltijes första verksamhetschef, Ingwar Åhren, har vi inrättat Ingwar Åhréns bibliotek. Här hittar du över 1000 böcker och skrifter med, i huvudsak, inriktning på samisk historia och nutid. Läs om politik, språk, historia och framtid. Biblioteket är ett referensbibliotek där vi välkomnar dig som student, forskare eller allmänt intresserad att på plats studera våra böcker.

Vi vill dessutom vara en kreativ miljö för utveckling av nya idéer att förverkligas av oss eller andra. Till oss vänder du dig med frågor relaterade till det samiska samhället. Genom vår kunskap och vårt nätverk kan vi hjälpa till!

Köpmangatan 58
831 33 Östersund

+46 72 515 39 40
administration@gaaltije.se