Frösöstenen, ett monument från forntiden

År 1050, när jämtarna fortfarande var vikingar, restes Sveriges nordligaste runsten på Frösön. Frösöstenen är unik i att den gjordes i samband med kristnande av Jämtland och till minne av brobyggaren. Den ligger centralt på Frösön och är enkel att hitta.

Stenen är Jämtlands enda nu bevarade runsten och vårt äldsta monument från kristendomen, den har varit flyttat 5 gånger under 1900-talet, men inte mer än att den nu är 100 meter från den östliga spetsen den stod på från början. Stenen är från tiden innan Jämtland togs över av andra, och är det första dokumentation på att Jämtland är Jämtarnas land. 

Ristninger

"Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro, och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn ristade och Sten dessa runor."

På stenen ser man korset som är en kristen symbol, samt Midgårdsormen och texten som berättar i runor om varför stenen restes. Stenen har varit delat i två sen åtminstone 1600-talet och lagades igen på 1800-talet, då Per Rissler räddade den från att bli byggnadsmaterial. Tyvärr har mycket fornminnes strukturer förstörts genom åren, men Frösöstenen har bevarats.

Östmans bro

Det antas också att det faktiskt byggdes en riktig bro till Frösön för nästan 1000 år sedan, även om vissa är skeptiska till att de faktiskt hade den skicklighet som krävdes för ett sådant projekt. Om bron har funnits i samband med Frösöstenen är fortfarande inte bevisat, men Aksel Lindström är säker i sin sak. Bron stod på stenkistor. Kompetensen kan man ha fått från trönderna som var skickliga timmermän. Diskussioner om hur vida Frösöstenen egentligen syftar till en annan bro tror inte Bo Oscarsson på. Han är säker på att stenen inte har flyttats från någon annan plats, stenen och bron har stått på den östliga delen av Frösön.

Länkar

Daniel Kåven

Daniel Kåven är en eldsjäl från Norge som verkar för att utveckla Jämtland som region och synliggöra de möjligheter som finns här.

kaaven har 61 inlägg så långt.Se alla inlägg av kaaven