Fjällvettsregler, äkta norsk lärdom

Alla som växer upp i Norge lär sig dessa fjällvettsregler från de är små och det är viktigt att ha med sig när man färdas i naturen. Fjällen är en fantastisk värld för den som trår varsamt.

Självklart ska man våga sig ut i vildmarken, men ta inte onödiga chanser, då det kan skapa stora problem för dig och för de som behöver hitta dig. Reglerna skapades av Norges Röda Korset och Den Norska Turistförening och uppdaterades 2016 för en modern livsstil, men de grundas i de samma regler som har funnits sen 50-talet.

Fjällvettsregler

 1. Planera din resa och berätta vart du går.
  Glöm inte att din mobiltäckning kan saknas och lyssna på erfaret fjällfolk.
 2. Anpassa din resa enligt din förmåga och relation.
  Särskilt om man är nybörjare eller ovan, att sätta för höga förväntningar kan vara riskfyllt.
 3. Ta hänsyn till väder- och lavinprognoser.
  Använd t.ex. SMHI och Lavinprognoser.se
 4. Var beredd på väder och kyla, även på korta resor.
  Vädret på fjället kan ändras snabbt och det kan vara kallare än beräknat.
 5. Ta med dig nödvändig utrustning för att hjälpa dig själv och andra.
  Planera väl vad som ska med, säkra att man har all utrustning som behövs för området.
 6. Ta säkra vägval. Uppmärksamma lavinterräng och osäker is.
  Det är onödigt att göra riskfyllda genvägar, särskilt i omärkt terräng.
 7. Använd karta och kompass, alltid veta vart du befinner dig.
  GPS:ens batteri kan ta slut, ha med er uppdaterade kartor.
 8. Vänd i tid - det är ingen skam att vända.
  Ändrar sig förhållandena så tänk på säkerheten, gå inte längre än i onödan.
 9. Spara krafterna och sök skydd om det behövs.
  Hamnar du i dåligt väder, nyttja skydd som finns eller gräv en bivack.

Råden för varje punkt är fler och man kan läsa allt på Norska turistföreningens hemsida.

Allemansrätten

I Sverige har man allemansrätten som ger en frihet att röra sig fritt i naturen, också utanför leden. Men var uppmärksam på planterad mark, och nyplanterad skog. Stör häller inte trädgårdar och inkräkta inte på inhägnade områden. Var alltid aktsam med elden, särskilt om det är torrt ute och släck alltid efter dig. Efter som största delen av Jämtland är samiska betesområden är det extra viktigt under tiden för kalvning (från slutet på april) att färdas varsamt i renområden.

Självfallet plockar man med sig sitt skräp, men också andras om någon lämnat kvar så att man lämnar området som man själv vill hitta det. För mer information, kolla gärna STF - Allemansrätten.

Daniel Kåven

Daniel Kåven är en eldsjäl från Norge som verkar för att utveckla Jämtland som region och synliggöra de möjligheter som finns här.

kaaven har 61 inlägg så långt.Se alla inlägg av kaaven