Jämtlandssången

Jämtlandssången är Republiken Jämtlands nationalsång, melodin er efter en gammal brudmarsch spelad sen 1700-talet. Den svenska skrevs av Wilhelm Peterson-Berger och lanserades 1931, den jamska versionen gjordes av P G Norman/Bo Oscarsson till Storsjöyran i 1983. Varje år på Storsjöyran sjunger man sången efter president talet.

På Mittuniversitetet får alla studenter lära sången med förväntan att de ska kunna den innan de är klar med utbildningen. 

Svenska

Så tåga vi tillsamman bort mellan Jämtlands gröna ängar
bort mellan nyland som prunka fulla av bröllopsblomsters prakt.
Så skåda vi med gamman hän över berg i blåa fjärran
hän över sjöar, strömmar, skogar jämt kring bygder på vakt.

:/:
Fagert är landet som blev vår lott och arvedel
så firom dess fägring nu med sång och stråkars spel.
Tändom ånyo det hopp som våra fäder närt!
För slit och mödor av fröjd och sol ett mått oss beskärt.
:/:

Jamska

Mæ går på stigom å leit oss opp öve bakkan, bort milla åkrom,
opp hitat vållom, der bjällan pingel skvällht i jænsmässti.
Mæ sir frå höjdom bort mot åsom, der kjörsan står milla gålom
bort ditat fjällom vår der Skuta står så gnistrenes vit.

:/:
Fejen så sjong mæ att‚ JAMTLANN DE E LANNE VÅRT!
i tusen år ha mæ hadd'e, håll'e därför hårt.
Ler ta den friheit som fedran ein gång at oss ga!
Hen ske mæ læva å minnes allht, som fedran oss sa!
:/:

Ackorden för sången, capo 2:

Värs
Gm - D7 | Gm - D7 | Gm - D7 | Gm - D7 - Gm

Refreng
A# - F | Gm - D7 | A# - F | Gm - D7 - Gm

Daniel Kåven

Daniel Kåven är en eldsjäl från Norge som verkar för att utveckla Jämtland som region och synliggöra de möjligheter som finns här.

kaaven har 61 inlägg så långt.Se alla inlägg av kaaven

Kommentera