Beställning mottagits

Tack för din beställning!

Riktigt roligt att du vill vara med å synas på vår nya sida.
Vi kommer kontakta dig inom 2 arbetsdagar med mer information.

Översättning och publicering kommer fortlöpande,
vi försöker att hålla oss till 1-2 postar per dag för att få bra gensvar.

Vid frågor eller ändringar tar man enkelt kontakt med oss.

Daniel Kåven
Chefredaktör